Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden beschrijven wij onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en apps aan u aanbieden. Houd er ten alle tijde rekening mee dat prijsperluier.nl prijzen vergelijkt en zelf geen producten verkoopt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van prijsperluier.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom en/of copyright op product- en/of merknamen, packshots etc berust bij de respectievelijke eigenaren. Het intellectueel eigendom op een website en apps die aanbiedingen terugrekent en vergelijkt naar de prijs per stuk, zoals tot uiting komt op deze website, berust bij prijsperluier.nl.

Prijsinformatie

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om rechten te mogen claimen of te veronderstellen.

prijsperluier.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. prijsperluier.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Contoleer altijd of de prijs vermeld op onze website overeenkomt met de actuele prijs op de website van de verkoper.

Productafbeeldingen

prijsperluier.nl kan in prijsoverzichten verschillende verpakkingsformaten combineren. Productafbeeldingen dienen daarom enkel ter herkenning van een product.

Totstandkoming en wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van prijsperluier.nl op deze pagina. Laatste wijziging: 2 september 2020.